Shopping Cart
Shopping Cart (0)
Item Name Price
50 ml Gel Wax
R 140.00
50 ml Shape Wax
R 140.00
50 ml Matt Wax
R 140.00
50 ml Fibre Putty Wax
R 140.00
250 ml Botox Clarifying Shampoo (Step 1)
R 180.00
250 ml Silver Shampoo
R 180.00
250 ml Re-Hydrate Shampoo
R 180.00
250 ml Intense Repair Shampoo
R 180.00